Aktualnie większość naszych klientów wyjeżdżających za granicę ma obawy związane ze swoją zaplanowaną podróżą. W dobie pandemii nie zawsze udaje nam się wyjechać- dużo wycieczek zostaje anulowanych, a pobyty w hotelach przepadają. Powodem mogą być zachorowanie- w tym na COVID-19, skierowanie na przymusową kwarantannę lub zmiana obostrzeń w kwestii podróży do innych krajów. Jeżeli już udaje się wyjechać, pozostaje kwestia ubezpieczenia na miejscu- co w sytuacji zachorowania na COVID-19, skręcenia kostki podczas wycieczki, co stanie się z dzieckiem, kiedy opiekun zostanie skierowany na kwarantannę za granicą? Jak można się przed tym wszystkim zabezpieczyć?

KOSZTY REZYGNACJI Z WYCIECZKI I SKRÓCENIA PODRÓŻY

Już przed samą podróżą, w momencie rezerwacji hotelu czy biletów, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie tzw. kosztów rezygnacji z wycieczki i skrócenia podróży. W obecnych czasach jest to bardzo popularny produkt, choć istnieje na rynku już dosyć długo i, co ciekawe, nie dotyczy tylko skutków związanych z COVID-19.

Taka polisa pozwoli nam zabezpieczyć się przed kosztami w wyniku zdarzeń, które uniemożliwiają nam wyjazd lub skutkują koniecznością powrotu do miejsca zamieszkania. Zaliczamy do nich m. in.:

  • nagłe zachorowanie (w tym również wskutek COVID-19), które nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia wyjazdu według opinii lekarza;
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący znaczne ograniczenia samodzielności ruchowej;
  • kwarantanna, która zgodnie z wystawionym dokumentem przez odpowiednie organy nie zakończy się do dnia zaplanowanego wyjazdu;
  • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu- paszport, dowód osobisty;
  • zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, wymagające obecności Ubezpieczonego (np. pożar, włamanie do mieszkania, zalanie, uderzenie pioruna);
  • śmierć osoby bliskiej;
  • zwolnienie z pracy.

Niestety na decyzję o zakupie ubezpieczenia, od momentu zawarcia umowy z organizatorem podróży mamy stosunkowo mało czasu. Każde z Towarzystw definiuje przedział czasowy, w którym można takie ubezpieczenie kupić. Liczy się czas od zakupu wycieczki czy biletów lotniczych do momentu wyjazdu:

  • jeżeli w momencie zakupu wycieczki jest mniej niż 30 dni do wyjazdu- takie ubezpieczenie zazwyczaj trzeba zawrzeć tego samego dnia!
  • jeżeli w momencie zakupu wycieczki jest więcej niż 30 dni do wyjazdu- często takie ubezpieczenie należy zawrzeć w ciągu ok. 7 dni roboczych

Te warunki czasowe definiują Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jak widać, na decyzję czasu jest mało, dlatego jak tylko wykupisz wycieczkę- zgłoś się po wycenę ubezpieczenia. Co najważniejsze, na składkę tego ubezpieczenia szczególny wpływ ma koszt podróży- potwierdzony fakturą bądź umową z organizatorem.

POLISA PODRÓŻNA

Polisa podróżna, zwana potocznie kosztami leczenia, chroni nas głównie przed wydatkami poniesionymi w związku z opieką medyczną w razie zaistniałego zdarzenia. Jednak ubezpieczenie podróżne, oprócz kosztów leczenia, które są podstawowym elementem ubezpieczenia, oferuje szereg innych, dodatkowych produktów.

KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

Podstawowy produkt w ubezpieczeniu podróżnym. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą chroni podróżujących przed koniecznością samodzielnej zapłaty za ewentualne leczenie poza granicami Polski, ale również zapewnia pokrycie kosztów m.in. zakupu lekarstw, środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego i transportu.

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zadziała w przypadku uszczerbku na zdrowiu (np. kiedy złamiesz nogę, skręcisz kostkę) bądź śmierci za granicą. W zależności od zdarzenia, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodne z tabelą uszczerbków (% adekwatny do uszczerbku).

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

OC w życiu prywatnym przy ubezpieczeniu podróżnym to ochrona odpowiedzialności cywilnej turysty wyjeżdżającego na wakacje. W przypadku wyrządzenia komuś innemu szkody na mieniu, np. zniszczenia sprzętu fotograficznego, kamery czy sprzętu sportowego, bądź na zdrowiu osoby trzeciej (obrażenia ciała z naszej winy), zostaną wypłacone poszkodowanemu odpowiednie świadczenia.

BAGAŻ

Ubezpieczenie bagażu to opcja dodatkowa przy ubezpieczeniu podróżnym. Bagaż można ubezpieczyć od zdarzeń, takich jak utrata bagażu, zniszczenie bagażu bądź uszkodzenie w czasie podróży.

Przy ubezpieczeniu bagażu należy wziąć pod uwagę całą jego wartość i na taką sumę go ubezpieczyć. W zależności od Towarzystwa, bagaż może być podjęty ochronie w różnych sytuacjach.

Dostępne dodatkowe rozszerzenia do polisy podróżnej to m.in.:

SPORTY

Przy zakupie ubezpieczenia podróżnego, ważną kwestią jest to, czy na miejscu będą uprawiane sporty. Mogą to być sporty wyczynowe, jak i również amatorskie, takie jak narciarstwo po wyznaczonych szlakach, kolarstwo lub też rekreacyjne chodzenie po górach. Opcja ta jest konieczna, gdy cel podróży jest inny niż turystyczny. Gdy w zakresie ubezpieczenia nie ma opcji zabezpieczającej nas na wypadek zdarzeń wynikłych w następstwie uprawiania sportu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

PRACA ZA GRANICĄ

Jeżeli wyjeżdżasz za granicę w innym celu niż turystycznym (praca fizyczna) to pamiętaj o rozszerzeniu ubezpieczenia o pracę za granicą, aby polisa chroniła również w razie wypadków w trakcie wykonywania pracy.

DZIAŁANIA WOJENNE

Warto dodać te rozszerzenie w sytuacji kiedy podróż zaplanowana jest do krajów objętych działaniami wojennymi.

UDZIAŁ WŁASNY W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Wypożyczając samochód czy kamper na wakacje należy zwrócić uwagę na umowie, czy w razie szkody będziesz zobowiązany do pokrycia udziału własnego. Wybrane Towarzystwa, w swojej ofercie ubezpieczenia podróżnego posiadają dostępne rozszerzenie zwrotu poniesionych kosztów za udział własny.

Dzięki temu rozszerzeniu unikniesz płacenia za ewentualne szkody z własnej kieszeni.

REHABILITACJA

Rehabilitacja w kraju po wypadku za granicą. Dzięki temu rozszerzeniu, po powrocie do Polski będziemy mogli skorzystać nie tylko z badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych, ale też rehabilitacji.

CHOROBY PRZEWLEKŁE

Czyli leczenie w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej. Choroba ta oczywiście musi zostać zdiagnozowana przed wyjazdem za granicę. Czy wiesz, że nawet sam fakt przyjmowania lekarstw na stałe może sprawić, że niektóre Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą uznać to jako chorobę przewlekłą?

POLISA NIE JEST “NA WSZYSTKO”

Żadne ubezpieczenie nie uchroni nas przed wszelkimi możliwymi sytuacjami. Żaden produkt nie zagwarantuje nam ubezpieczenia “od wszystkiego”. Warto więc na samym początku zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze w ubezpieczeniu. Dopiero później z dostępnych opcji należy wybrać te, które spełni nasze oczekiwania- pamiętając o analizie wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia.