Ubezpieczenie Podróżne

Podróżuj bez zmartwień.
Ubezpieczenie podróżne pokryje koszty leczenia za granicą.

Ubezpieczenie Podróżne

Podróżuj bez zmartwień.
Ubezpieczenie podróżne pokryje koszty leczenia za granicą.

Ubezpieczenie Podróżne

Wyjeżdżając na wycieczkę, warto zakupić dobrowolne ubezpieczenie podróżne. Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) działa tylko na obszarze Unii Europejskiej, nie pokryje więc wszystkich kosztów (np. transportu medycznego) i zapewnia jedynie korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach funkcjonujących w danym kraju. Natomiast ubezpieczenie podróżne, oprócz kosztów leczenia, które są podstawowym elementem ubezpieczenia, oferuje szereg innych, dodatkowych produktów, takich jak ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego i inne. Poniżej znajdziesz ich listę wraz z krótkim opisem.

KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ

Jest to podstawowy produkt w ubezpieczeniu podróżnym. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą chroni podróżujących przed koniecznością samodzielnej zapłaty za ewentualne leczenie poza granicami Polski.

Zapewnia również pokrycie kosztów m.in. zakupu lekarstw, środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego i transportu.
Czytaj więcej

CHOROBY PRZEWLEKŁE

Ubezpieczenie to jest opcją dodatkową do ubezpieczenia podróży zagranicznej. Czy wiesz, że nawet sam fakt przyjmowania lekarstw na stałe może sprawić, że niektóre Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą uznać to jako chorobę przewlekłą?

Jest to kluczowe przy wypłacie odszkodowania. Choroba ta oczywiście musi zostać zdiagnozowana przed wyjazdem za granicę.
Czytaj więcej

KONTYNUACJA LECZENIA W KRAJU

Jest opcją dodatkową do ubezpieczenia podróży zagranicznej. U niektórych ubezpieczycieli otrzymamy pomoc medyczną po powrocie do kraju w przypadku szkody powstałej za granicą.

W tym przypadku dane towarzystwo może zorganizować np. kontynuację leczenia rozpoczętego za granicą.
Czytaj więcej

NNW

Jest opcją dodatkową do ubezpieczenia podróży zagranicznej. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przychodzi z pomocą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci za granicą.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Jest opcją dodatkową do ubezpieczenia podróży zagranicznej. OC w życiu prywatnym przy ubezpieczeniu podróżnym to ochrona odpowiedzialności cywilnej turysty wyjeżdżającego na wakacje.

W przypadku wyrządzenia komuś innemu szkody na mieniu, np. zniszczenia sprzętu fotograficznego, kamery czy sprzętu sportowego, bądź na zdrowiu osoby trzeciej (obrażenia ciała z naszej winy), zostaną wypłacone poszkodowanemu odpowiednie świadczenia. To znakomite zabezpieczenie finansowe dla osób, które np. lubią aktywnie spędzać urlop. Co więcej, można również objąć ochroną szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta! W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zakres ochrony i odpowiedzialności jest różny. Skontaktuj się z nami, ustalimy zakres i dobierzemy produkt dopasowany idealnie do twoich potrzeb. Jeśli jesteś zainteresowany osobnym produktem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, który zapewnia szerszy zakres ochrony, opis znajdziesz tutaj.
Czytaj więcej

BAGAŻ

Ubezpieczenie bagażu to opcja dodatkowa przy ubezpieczeniu podróżnym. Bagaż można ubezpieczyć od zdarzeń, takich jak utrata bagażu, zniszczenie bagażu bądź uszkodzenie w czasie podróży.

Przy ubezpieczeniu bagażu należy wziąć pod uwagę całą jego wartość i na taką sumę go ubezpieczyć. W zależności od Towarzystwa, bagaż może być podjęty ochronie w różnych sytuacjach.
Czytaj więcej

SPRZĘT SPORTOWY

Jest opcją dodatkową do ubezpieczenia podróży zagranicznej. W ramach ubezpieczenia podróżnego dodatkową opcją jest ubezpieczenie sprzętu sportowego.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży wypłacane są odszkodowania. To rewelacyjna opcja dla wszystkich spędzających swoje wakacje w sposób aktywny.
Czytaj więcej

SPORTY

Jest opcją dodatkową do ubezpieczenia podróży zagranicznej. Przy zakupie ubezpieczenia podróżnego, ważną kwestią jest to, czy na miejscu będą uprawiane sporty.

Mogą to być sporty wyczynowe, jak i również amatorskie, takie jak narciarstwo po wyznaczonych szlakach, kolarstwo lub też rekreacyjne chodzenie po górach. Opcja ta jest konieczna, gdy cel podróży jest inny niż turystyczny. Gdy w zakresie ubezpieczenia nie ma opcji zabezpieczającej nas na wypadek zdarzeń wynikłych w następstwie uprawiania sportu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto więc rozszerzyć swoje ubezpieczenie podróżne także o opcję sport.
Czytaj więcej

PRACA

Opcja dodatkowa w ubezpieczeniu kosztów leczenia wyjazdu zagranicznego. Jest ona konieczna, gdy cel podróży jest inny niż turystyczny. W przeciwnym razie może to stanowić powód odmowy wypłaty odszkodowania.

Napisz do nas

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.
Możesz nam zaufać – już tysiące osób powierzyło nam swoje bezpieczeństwo

Więcej opinii znajdziesz na:

Poznaj nasze inne ubezpieczenia

Menu