Ubezpieczenie Zdrowia / Życia

Zapewnij finansowe bezpieczeństwo swoim bliskim
na wypadek twojego poważnego zachorowania lub śmierci.

Ubezpieczenie Zdrowia / Życia

Zapewnij finansowe bezpieczeństwo swoim bliskim
na wypadek twojego poważnego zachorowania lub śmierci.

Ubezpieczenie Zdrowia / Życia

Ubezpieczenie na życie to finansowe zabezpieczenie przyszłości bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W przypadku śmierci zostanie wypłacone świadczenie równe sumie ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu na życie, oprócz podstawowej ochrony, oferowane są dodatkowe produkty, które można dobrać do polisy.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej. Oprócz podstawowej opcji, jaką jest pakiet medyczny, ubezpieczenie oferuje także dodatkowe produkty, takie jak Assistance medyczny, renta rodzinna i inne. Sprawdź listę produktów z ich opisem.

PAKIET MEDYCZNY

Umożliwia on korzystanie z prywatnej opieki medycznej, co jest znakomitą alternatywą dla państwowej służby zdrowia. Co najważniejsze – pakiet medyczny jest przystępny cenowo dla każdego, gdyż jego koszt miesięczny zaczyna się już od 41 zł miesięcznie.

Czytaj więcej

NOWOTWOROWE

Onkopolisa, czyli ubezpieczenie gwarantujące ochronę finansową lub medyczną na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej, to produkt dodatkowy przy ubezpieczeniu zdrowotnym/na życie.

Czytaj więcej

BEST DOCTORS

Produkt ten występuje jako dodatek do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego/ na życie. Jest to wyższy poziom ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby.

Czytaj więcej

POWAŻNE ZACHOROWANIA

Jest to jedno z dodatkowych ryzyk znajdujących się w ubezpieczeniu na życie. Wybierając ten produkt, zapewnisz sobie wsparcie finansowe w razie postawienia diagnozy lekarskiej między innymi takiej jak: udar mózgu, rozległe oparzenie, zawał serca. Dzięki temu wariantowi pokryjesz koszty swojego leczenia lub zapewnisz sobie stały dochód spowodowany przerwą w wykonywaniu pracy zarobkowej.

ŚWIADCZENIE SZPITALNE

Dodatkowe wsparcie finansowe w razie pobytu w szpitalu. Dzięki Świadczeniu szpitalnemu nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat za hospitalizację.

ŚWIADCZENIE OPERACYJNE

Jest dodatkowa opcją do ubezpieczenia na życie. To zabezpieczenie finansowe na wypadek operacji. W przypadku twojej choroby bądź nieszczęśliwego wypadku zostaniesz poddany operacji, Ubezpieczyciel wypłaci ci świadczenie za przeprowadzony zabieg.

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NNW

Jest dodatkowym produktem do ubezpieczenia zdrowotnego/na życie, który zapewnia wypłatę z ubezpieczenia na leczenie lub rehabilitację np. po skomplikowanym złamaniu, amputacji lub w razie innego trwałego uszczerbku.

INWALIDZTWO / NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY

To produkt dodatkowy do ubezpieczenia zdrowotnego/na życie. Dzięki temu produktowi, otrzymasz wypłatę odszkodowania, jeżeli po wypadku lub chorobie nie będziesz zdolny do samodzielnego wykonywania pracy.

ŚMIERĆ

Podstawowy produkt przy ubezpieczeniu na życie. Ubezpieczenie na życie to finansowe zabezpieczenie przyszłości bliskich ubezpieczonego na wypadek śmierci. W przypadku śmierci ubezpieczonego, wypłacane jest świadczenie równe sumie ubezpieczenia. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ich otrzymania wskazanej w polisie.

ŚMIERĆ W WYNIKU NNW

W ramach ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków może być osobnym produktem, zaś przy ubezpieczeniu na życie występuje jako dodatkowa opcja.

Czytaj więcej

RENTA PO ŚMIERCI

Produkt dodatkowy w ramach ubezpieczenia na życie. Nazywana jest także rentą rodzinną. Dzięki niej, po śmierci zyskuje się prawo do otrzymywania świadczeń z powodu śmierci bliskiej osoby.

ASSISTANCE MEDYCZNY

Występuje jako dodatkowy produkt do ubezpieczenia na życie. W ramach tego produktu, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, otrzymasz prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak domowa wizyta lekarza rodzinnego, opieka domowa po hospitalizacji, transportu z i do szpitala oraz infolinii medycznej.

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Ten dodatkowy produkt do ubezpieczenia na życie umożliwia długoterminowe oszczędzanie. Po przekroczeniu przez ciebie ustalonego wieku, co miesiąc będziesz otrzymywać określoną kwotę z funduszu kapitałowego. Produkt został stworzony z myślą o klientach, którzy chcą zadbać o swoje zaplecze finansowe po przejściu na emeryturę.

UBEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI TWOJEGO DZIECKA

Produkt ochronno-oszczędnościowy do ubezpieczenia na życie dedykowany dla dzieci, zawierany zazwyczaj na okres do ukończenia studiów. Płatny jednorazowo lub ratalnie, zapewnia start w dorosłe życie. Po ukończeniu okresu obowiązywania wypłacany jest jednorazowo, zaś w przypadku śmierci rodzica – jako renta.

Napisz do nas

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

    Możesz nam zaufać – już tysiące osób powierzyło nam swoje bezpieczeństwo

    Więcej opinii znajdziesz na:

    Poznaj nasze inne ubezpieczenia