UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU- CO TO TAKIEGO?

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest rodzajem ochrony finansowej w przypadku niezdolności do wykonywania pracy (okresowej lub trwałej), wynikającej z choroby lub na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie od utraty dochodu skierowane jest głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, osób wykonujących wolne zawody (adwokatów, księgowych, lekarzy itd.) i członków zarządu.

W sytuacji niezdolności do pracy, ubezpieczyciel gwarantuje świadczenie, dzięki któremu przedsiębiorca nie utraci głównego źródła dochodu a w przypadku prowadzenia swojego biura będzie w stanie zapłacić za jego eksploatację.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTW W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA KORONAWIRUSA

Co w przypadku, kiedy zachoruję na koronawirusa? Czy zostanie mi wypłacone świadczenie? Jaka jest odpowiedzialność Towarzystw?

W ostatnim czasie pojawia się wiele pytań tego typu.

Jak mówią Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia ochronę na wypadek niezdolności do pracy (okresowej i trwałej) wynikającej z zachorowania wywołanego zakażeniem COVID-19. Nie występują żadne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystw z tytułu epidemii.

Co w przypadku, kiedy nie jestem chory, ale przechodzę obowiązkową kwarantannę?

Należy szczególnie zaznaczyć, że sam fakt obowiązkowego przejścia kwarantanny a co za tym idzie braku możliwości zarobkowania w tym czasie nie jest podstawą do wypłaty świadczenia. Zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jedynie choroba lub schorzenie Ubezpieczonego uprawnia do wypłaty świadczenia. W zależności od Towarzystwa wypłata odszkodowania następuje po minimum 21 dniach trwania choroby.