Ubezpieczenie od utraty dochodu w obliczu pandemii

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU- CO TO TAKIEGO?

Ubezpieczenie
od utraty dochodu jest rodzajem ochrony finansowej w przypadku niezdolności do
wykonywania pracy (okresowej lub trwałej), wynikającej z choroby lub na skutek
nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie od utraty dochodu skierowane jest
głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, osób wykonujących wolne
zawody (adwokatów, księgowych, lekarzy itd.) i członków zarządu.

W sytuacji
niezdolności do pracy, ubezpieczyciel gwarantuje świadczenie, dzięki któremu
przedsiębiorca nie utraci głównego źródła dochodu a w przypadku prowadzenia
swojego biura będzie w stanie zapłacić za jego eksploatację.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTW W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA KORONAWIRUSA

Co w przypadku, kiedy zachoruję na koronawirusa? Czy zostanie mi wypłacone świadczenie? Jaka jest odpowiedzialność Towarzystw?

W ostatnim czasie pojawia się wiele pytań tego typu.

Jak mówią
Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia ochronę
na wypadek niezdolności do pracy (okresowej i trwałej) wynikającej z
zachorowania wywołanego zakażeniem COVID-19. Nie występują żadne wyłączenia
odpowiedzialności Towarzystw z tytułu epidemii.

Co w przypadku,
kiedy nie jestem chory, ale przechodzę obowiązkową kwarantannę?

Należy szczególnie zaznaczyć, że sam fakt obowiązkowego przejścia kwarantanny a co za tym idzie braku możliwości zarobkowania w tym czasie nie jest podstawą do wypłaty świadczenia. Zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jedynie choroba lub schorzenie Ubezpieczonego uprawnia do wypłaty świadczenia. W zależności od Towarzystwa wypłata odszkodowania następuje po minimum 21 dniach trwania choroby.

Poprzedni wpis
Ekspert radzi – stłuczka
Następny wpis
Polisa na życie – bezpieczeństwo w Twoich rękach
Menu