Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie umożliwiające przetwarzanie energii słonecznej na prąd. Można stwierdzić, że wykorzystywanie energii słonecznej w Polsce jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wśród naszych klientów. Przyczyną mogą być wprowadzone dofinansowania w postaci dotacji rządowych oraz rosnąca świadomość ekologiczna Polaków. Dzięki temu jest to rozwiązanie dostępne praktycznie dla każdego, a duża ilość producentów na polskim rynku ceny sprawiła, że ceny spadły.

JAK TO WYGLĄDA W ŚWIECIE UBEZPIECZEŃ?

Panele fotowoltaiczne w większości towarzystw ubezpieczeniowych są dzielone na dwa rodzaje:

  • Jako element zewnętrzny budynku, trwale przymocowany do np. dachu
  • Jako osobna budowla, znajdująca się poza budynkiem w obrębie posesji lub działki rekreacyjnej

OD JAKICH ZDARZEŃ MOŻEMY JE UBEZPIECZYĆ?

Instalacje fotowoltaiczne w zależności od towarzystwa możemy ubezpieczyć od:

  • Zdarzeń losowych, czyli np. grad, silny wiatr, uderzenie pioruna, pożar;
  • Kradzieży;
  • stłuczeń, gdy panele znajdują się na dachu domu. W niektórych towarzystwach fotowoltaikę od tłuczeń ubezpieczymy na konkretną kwotę, czasami jest to ustalony podlimit- zazwyczaj 10% sumy ubezpieczenia.

W naszej ofercie znajduje się kilka Towarzystw, które oferują kompleksowe ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. W zależności od Towarzystwa i jego ogólnych warunków ubezpieczenia swoim zakresem obejmują różne elementy ochrony.

Pamiętajcie drodzy klienci, że jeżeli postanowicie zamontować taką instalację na dachu swojego domu- skontaktujcie się z nami! Sprawdzimy, czy zakres waszego ubezpieczenia obejmuje fotowoltaikę czy trzeba go rozszerzyć.