Chcielibyśmy podzielić się z Wami przydatnymi informacjami na temat koronawirusa i obecnego stosunku Ubezpieczycieli do tego tematu, a także przybliżyć produkty, które mogą zminimalizować strach i zapewnić choć trochę spokojniejszy sen. W aktualnej sytuacji Towarzystwa Ubezpieczeniowe cały czas przygotowują dla klientów dużo ułatwień. My otrzymaliśmy narzędzia do pracy zdalnej, aby wystawiać polisy online dla produktów indywidualnych jak i firmowych, tak aby w pełni obsłużyć klientów w świetle hasła #zostanwdomu.

Zmiany są na bieżąco wprowadzane, ułatwienia to np. raty 0%, obniżenie składki na Auto Casco przy deklaracji, na jaki okres czasu samochód stał będzie pod domem. Zaobserwowaliśmy także spadek cen dla niektórych klientów w Trójmieście na OC komunikacyjne, średnio ok 18% w stosunku do marca br.

Polska Izba Ubezpieczeń wydała zalecenia dla Ubezpieczycieli, aby odraczać płatności za ubezpieczenia tzw. pod kredyt (w porozumieniu z bankiem). Na decyzję Towarzystw Ubezpieczeniowych musimy jeszcze chwilę poczekać.

Pojawiają się pierwsze dedykowanie produkty ubezpieczeniowe na Covid-19 w formie ubezpieczenia grupowego, które odpowiadają na realne potrzeby jako dodatkowe wsparcie finansowe np.za pobyt w szpitalu

Ubezpieczenia, które mogą się przydać w aktualnej sytuacji związanej ze zdrowiem i konsekwencjami dla firm to np.:

  • Ubezpieczenie od utraty dochodów na wypadek (między innymi) choroby, gdzie jeśli choroba będzie trwała dłużej niż 21 dni, otrzymamy rekompensatę swojego wynagrodzenia (przychodu) między 24 a 60 miesięcy. Produkt przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na kontraktach członków zarządów i osób wykonujących wolne zawody.
  • Kolejnym produktem jest D&O czyli Odpowiedzialność cywilna członków zarządów. Chroni on majątek kadry zarządzającej przed skutkami prawnymi w skutek nieprawidłowych działań i decyzji członków zarządu lub innych osób sprawujących funkcje menedżerskie. Ten produkt w dzisiejszych realiach jest bardzo pożądany, szczególnie w świetle kryzysu, upadających firm i możliwych z tego tytułu roszczeń.
  • Ubezpieczenie na życie jest teraz produktem poszukiwanym i pożądanym. Gwarantuje ono zabezpieczenie finansowe dla najbliższych na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, ale nie tylko. Pamiętajmy, że taki produkt w zależności od zakresu ubezpieczenia może nam zapewnić szerszą ochronę. Jest wiele opcji do wyboru.

Jednym z rozszerzeń zakresu takiego ubezpieczenia jest pobyt w szpitalu np. w wyniku choroby. Możemy otrzymać odszkodowanie, które zazwyczaj jest wypłacane za dzień pobytu. Polisę możemy wykupić indywidualnie, a sumy ubezpieczenia dopasować do własnych potrzeb lub skorzystać z gotowego produktu z wieloma opcjami (tzw. grupa otwarta).

Należy zaznaczyć, że każde Towarzystwo ubezpieczeniowe może inaczej definiować dane ryzyka i swoją odpowiedzialnością obejmuje zupełnie inne zdarzenia.

Warty zapamiętania jest fakt, że przy każdym ubezpieczeniu nie należy kierować się ceną, tylko zakresem oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zawartymi w nich wyłączeniami Towarzystwa od odpowiedzialności. Pandemie oraz epidemie mogą być jednymi z wyłączeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenie to dotyczy ubezpieczeń podróżnych. Jak widać, w przypadku ubezpieczeń na życie oraz od utraty dochodu sprawa wygląda inaczej.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie na życie- sprawdź, co wchodzi w zakres świadczeń oferowanych przez Ubezpieczyciela. Może okazać się, że Twoje ubezpieczenie nie pokrywa szczególnie ważnych dla Ciebie ryzyk.

Jeżeli zajdzie potrzeba skonsultowania się w kwestii ubezpieczenia – zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy.