W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zainteresowania naszymi produktami przez obcokrajowców, szczególnie przez obywateli krajów, takich jak Ukraina, Białoruś i Rosja. Jesteś obcokrajowcem i aktualnie mieszkasz w Polsce? W poniższym artykule poruszyliśmy najbardziej istotne kwestie związane z ubezpieczeniami dla cudzoziemców przebywających w Polsce.

UBEZPIECZENIE OC KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Jeżeli więc jesteś właścicielem pojazdu zarejestrowanego w Polsce, masz obowiązek go ubezpieczyć. Za każdy dzień braku ubezpieczenia UFG może naliczyć karę finansową! Aktualny wykaz opłat karnych na 2020 rok przedstawia się następująco:

MAM ZAREJESTROWANY SAMOCHÓD POZA GRANICAMI POLSKI I CHCĘ WJECHAĆ NA TEREN RP. JAKIE UBEZPIECZENIE POTRZEBUJĘ?

Jeżeli Twój samochód zarejestrowany jest poza granicami Polski, wjeżdżając do Polski pamiętaj żeby zakupić ubezpieczenie graniczne. OC graniczne kierowane jest dla tych, których pojazd zarejestrowany jest poza granicami Unii Europejskiej i nie posiadają Zielonej Karty, a przebywają na terytorium Polski. Minimalny okres ubezpieczenia granicznego to 30 dni.

KUPUJĘ SAMOCHÓD OD OSOBY TRZECIEJ. CO Z UBEZPIECZENIEM?

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC na samochód po poprzednim właścicielu nie wznawia się automatycznie. W sytuacji, kiedy kupiłeś samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, możesz korzystać z niego do końca trwania umowy. Wraz z końcem ubezpieczenia polisa straci jednak ważność, a ubezpieczyciel automatycznie jej nie przedłuży, co skutkuje brakiem obowiązkowego ubezpieczenia.

Bardzo ważne jest, żeby zgłosić fakt zakupu pojazdu- może skutkować on koniecznością rekalkulacji składki za ubezpieczenie.

MÓJ SAMOCHÓD JEST UBEZPIECZONY W POLSCE. NIE ZAPŁACIŁEM RATY ZA UBEZPIECZENIE. CO W TAKIEJ SYTUACJI?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie opłaciłeś raty za ubezpieczenie swojego samochodu, należy jak najszybciej uregulować płatność. W przypadku nie opłacenia polisy, która straciła już ważność, kolejna nie wznowi się automatycznie co może skutkować karą finansową za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA OBCOKRAJOWCÓW

Ubezpieczenie kosztów leczenia skierowane jest dla osób, które mieszkają na stałe za granicą, ale obecnie przebywają w Polsce i chcą ubezpieczyć się na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA OBCOKRAJOWCÓW?

  • koszty pobytu w szpitalu;
  • koszty leczenia, operacji;
  • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
  • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej;
  • koszty zabiegów ambulatoryjnych;
  • koszty zakupu niezbędnych lekarstw i środków medycznych;
  • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu;
  • koszty leczenia stomatologicznego.

Ubezpieczenie kosztów leczenia można także rozszerzyć o następujące ryzyka:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czyli wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku;
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, czyli wypłata świadczenia w przypadku, gdy stajemy się sprawcą zdarzenia wywołującego nieumyślnie szkodę na innej osobie. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może obejmować zarówno mienie, jak i zdrowie.