Ubezpieczenia to nie jest łatwy orzech do zgryzienia…

Pytań ze strony naszych klientów pojawia się mnóstwo, dlatego zebraliśmy najważniejsze i pogrupowaliśmy według rodzaju ubezpieczeń.

W tym artykule odpowiemy na najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczenia podróży.

1.ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ?

Koszt takiego ubezpieczenia jest uzależniony od wielu czynników: kierunku wyjazdu, ilości osób wyjeżdżających, ich wieku, terminu wyjazdu oraz od tego, co tak właściwie klient chciałby ubezpieczyć. Na podstawie analizy potrzeb nasi specjaliści są w stanie dobrać odpowiednie ubezpieczenie i zaproponować rekomendowane sumy ubezpieczenia.

2.CZY MOGĘ UBEZPIECZYĆ PODRÓŻ KOGOŚ INNEGO?

Tak, zgodnie z rolą przypisaną na polisie. Ubezpieczający to osoba, która zobowiązuje się zawrzeć i opłacić polisę, natomiast ubezpieczony to osoba, która objęta jest ochroną. Nie musi być to ta sama osoba. Możesz więc ubezpieczyć np. wyjazd swojego dziecka na obóz 🙂

3. JAK MAM POSTĘPOWAĆ W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY ZA GRANICĄ?

Jeżeli będąc na wyjeździe będziesz musiał skorzystać z ubezpieczenia, należy w pierwszej kolejności zadzwonić na numer alarmowy. Taki numer znajdziesz na swojej polisie. Centrum Obsługi Klienta zorganizuje dla Ciebie pomoc.

Jeśli stan Twojego zdrowia będzie wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, na początku powinieneś skontaktować się z pogotowiem ratunkowym dzwoniąc pod lokalny numer alarmowy a następnie, kiedy będzie to możliwe, zadzwonić na numer alarmowy.

4. CZY JEŻELI Z POWODU NP. CHOROBY MOJEGO DZIECKA NIE BĘDĘ W STANIE POLECIEĆ NA WAKACJE, BĘDĘ MÓGŁ LICZYĆ NA ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW?

Bywają sytuacje, w których potrzebujesz zrezygnować z wyjazdu lub przerwać podróż.
Aby móc otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystane wakacje, należy wykupić ubezpieczenie tzw. kosztów rezygnacji z podróży. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz otrzymać zwrot kosztów w sytuacji, gdy zrezygnujesz z podróży z niezależnych od Ciebie przyczyn, np. choroba jednego z uczestników.
Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu ubezpieczeniem- zgłoś się do nas zaraz po zakupie wycieczki! Istnieją określone terminy, w jakich można takie ubezpieczenie wystawić.

5. CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z KAŻDEGO DOWOLNEGO POWODU I OTRZYMAĆ ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW?

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów trzeba udokumentować przyczynę rezygnacji z wyjazdu. Nie otrzymasz zwrotu poniesionych kosztów w sytuacji, kiedy stwierdzisz, że nie masz ochoty jechać. Aby móc zrezygnować z podróży na warunkach ubezpieczenia, musi dojść do jednego ze zdarzeń, które opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

6. CZY W RAMACH UBEZPIECZENIA MOGĘ LICZYĆ NA LECZENIE, KTÓRE JEST KONTYNUACJĄ LECZENIA PODJĘTEGO PRZED PODRÓŻĄ?

Nie, takie leczenie nie jest będzie objęte ochroną. W ramach ubezpieczenia można skorzystać z leczenia choroby, która rozpoczęła się już podczas pobytu za granicą.
Wyjątkiem jest odpowiedzialność ubezpieczyciela o zdarzenia obejmujące konieczność podjęcia leczenia w związku z chorobą przewlekłą, która została zdiagnozowana przed wyjazdem w razie jej zaostrzenia, czyli gwałtownego pogorszenia.

7. CZEGO UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE NIE OBEJMUJE?

Produkt, jakim jest ubezpieczenie podróży, w każdym Towarzystwie wygląda inaczej. Dlatego na podstawie analizy Twoich potrzeb dopasowujemy takie ubezpieczenie, aby swoim zakresem obejmowało to, czego oczekujesz.

Co najczęściej znajdziemy w wyłączeniach odpowiedzialności?

Najczęstszym i powtarzającym się w większości Towarzystwach wyłączeniem jest limit 32 tygodnia ciąży. Powyżej tego terminu Towarzystwa nie pokrywają kosztów porodu oraz związanego z nim leczenia.

Kolejne wyłączenia to: brak odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe w wyniku zaburzeń psychicznych, depresji, umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa a nawet istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży ze względów zdrowotnych.

8. CZY WAŻNE JEST, W JAKIM CELU BĘDĘ PRZEBYWAŁ ZA GRANICĄ?

Cel podróży zagranicznej jest szczególnie ważny w celu dopasowania odpowiedniego ubezpieczenia. Inne ubezpieczenie na podróż kupi osoba planująca uprawiać sporty ekstremalne, a inne osoba wyjeżdżająca za granicę do pracy.