Kupiłeś używany samochód- co dalej?

Na początku musisz spisać umowę kupna- sprzedaży z poprzednim właścicielem.

Pamiętaj, że sama informacja o tym, że samochód jest ubezpieczony to za mało.

Jako nowy właściciel samochodu masz prawo otrzymać od sprzedawcy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC.

Możesz sam sprawdzić, czy kupiony samochód ma ważne ubezpieczenie i w jakim towarzystwie. Z tej opcji możesz również skorzystać przed zakupem pojazdu:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=10614155927859086&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=vxdaumcag_105

Poniżej znajdziesz istotne informacje, które pozwolą uniknąć Ci niepotrzebnych stresów i kar pieniężnych.

1. SPRAWDŹ, CZY NIE MASZ DO ZAPŁATY KOLEJNEJ RATY

Poprzedni właściciel pojazdu mógł wykupić ubezpieczenie z płatnością ratalną. Od momentu zakupu, kiedy zdecydujesz się korzystać z aktualnej polisy, stajesz się zobowiązany do zapłaty kolejnych rat. Informację o kolejnych ratach znajdziesz na polisie.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA PO POPRZEDNIM WŁAŚCICIELU

Na nowego właściciela przechodzi tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wszelkie inne dodatkowe rozszerzenia do polisy (np. AC, Assistance, NNW) ulegają rozwiązaniu.

3. POLISA NIE WZNOWI SIĘ AUTOMATYCZNIE!

Uwaga- polisa po poprzednim właścicielu nie wznowi się automatycznie! W dniu zakupu samochodu stajesz się zobowiązany do kontynuacji ubezpieczenia. Za każdy dzień przerwy w ubezpieczeniu OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na Ciebie karę pieniężną!

Aktualny wykaz kar za przerwy w ubezpieczeniu przedstawia poniższa tabelka:

4. SPODZIEWAJ SIĘ REKALKULACJI SKŁADKI

Jeśli decydujesz się na kontynuację ubezpieczenia upewnij się, czy nie obejmie Cię tzw. rekalkulacja składki. Oznacza ona ponowne przeliczenie ceny OC z uwzględnieniem Twoich danych, jako nowego właściciela.

Coraz częściej towarzystwa dokonują rekalkulacji. Może się jednak zdarzyć, że ubezpieczyciel będzie żądać dopłaty określonej kwoty do obecnej polisy (w związku np. ze zwiększonym ryzykiem wypadku/kolizji, gdy nabywcą jest młody, mniej doświadczony kierowca).

Jaki jest obowiązek sprzedającego?

Zgodnie z ustawą, sprzedający pojazd ma 14 dni na zgłoszenie sprzedaży pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarł polisę.

Jeżeli Towarzystwo zostanie poinformowane o sprzedaży z opóźnieniem, może żądać od Ciebie dopłaty składki.

Przykład: Nasz klient rok temu kupił używany samochód. Okazało się, że sprzedawca zgłosił fakt sprzedaży do Towarzystwa po roku od sprzedaży. W konsekwencji nasz klient otrzymał pismo wyrównujące składkę dopiero po roku.

5. SPODZIEWAJ SIĘ REKALKULACJI SKŁADKI

Pamiętaj, że masz do tego prawo- nie jesteś zobowiązany do posiadania polisy po poprzednim właścicielu pojazdu. Po wymianie dowodu rejestracyjnego udaj się do agenta w celu przedstawienia propozycji i wybierz zakres ubezpieczenia odpowiadający Twoim potrzebom.

Co się stanie z polisą poprzedniego właściciela? Musisz ją wypowiedzieć- polisa rozwiąże się automatycznie, a poprzedni właściciel dostanie zwrot za niewykorzystany okres obowiązywania polisy.