Choroba nowotworowa coraz częściej dotyka młodych ludzi, dlatego warto odpowiednio wcześnie zastanowić się nad opcją posiadania ubezpieczenia w przypadku zachorowania na nowotwór. Nie warto tej decyzji odkładać na później. Dzięki takiej polisie możesz zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami związanymi z leczeniem nowotworu, niezdolnością do pracy, dojazdami do lekarzy i nie tylko.

Zadbaj o swój komfort psychiczny, zadbaj o swoją rodzinę i siebie. Zabezpiecz się finansowo.

CZY NOWOTWÓR ZNACZY TO SAMO CO RAK?

Te definicje są istotne, ponieważ szczegółowo są wykorzystywane w ogólnych warunkach ubezpieczeń- jako zakres ubezpieczenia (czyli jakie typy nowotworów ubezpieczenie obejmuje ), jak i w wyłączeniach (czego ubezpieczenie nie obejmuje).

Nowotwór zaczyna się wówczas, gdy  w normalnej komórce zmienia się kod DNA, który monitoruje cykl życiowy komórki. Wyróżniamy nowotwory złośliwe i niezłośliwe.

Rak (nowotwór złośliwy) jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem! Często jednak stosujemy te terminy zamiennie, co jest błędem.

UBEZPIECZENIE ONKOLOGICZNE- CO TO JEST?

Jest to zabezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór. Takie ubezpieczenie ma zapewnić Ci ochronę finansową w przypadku choroby. To z onkopolisą możesz czuć się bezpiecznie, zadbać o swoje dzieci i pieniądze.

W zależności od Towarzystwa, w ramach ubezpieczenia możesz otrzymać:

 • należne świadczenie już od momentu zdiagnozowania nowotworu;
 • pakiet assistance z pomocą domową, wsparciem psychologa i transportem medycznym oraz bezpłatne konsultacje medyczne;
 • świadczenia drugiej opinii medycznej;
 • konsultacje z lekarzami ze światowych klinik;
 • pomoc w zbieraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do ponownej diagnozy przez placówki medyczne na świecie;
 • przetłumaczenie zebranej dokumentacji na język angielski;
 • przesłanie dokumentacji do lekarza specjalizującego się w diagnozowanym typie nowotworu w wybranej placówce medycznej na świecie w celu potwierdzenia/wykluczenia  pierwszej diagnozy;
 • dostarczenie przetłumaczonej na język polski Drugiej Opinii Medycznej Ubezpieczonemu lub lekarzowi prowadzącemu.

CZYM SUGEROWAĆ SIĘ PODCZAS WYBORU ONKOPOLISY?

Najważniejsze elementy, na które musisz zwrócić uwagę to:

 • zakres ochrony – czyli co otrzymasz w ramach ubezpieczenia: wyłącznie wypłatę gotówki czy także produkty dodatkowe np. assistance z pomocą pielęgniarki, transport medyczny, łatwy dostęp do specjalistów i placówek medycznych;
 • sumę ubezpieczenia – jaką maksymalną kwotę wypłaci Ci ubezpieczyciel i w jaki sposób będzie ona rozliczana, czy Twoje towarzystwo podzieli świadczenie na kilka części oraz jak i kiedy pokryje koszty zabiegów lub rehabilitacji;
 • sieć placówek – sieć współpracujących z towarzystwem ubezpieczeniowym placówek medycznych i możliwość leczenia za granicą;
 • wykluczenia od odpowiedzialności – nie wszystkie nowotwory są objęte leczeniem. Warto więc zapoznać się z listą chorób, których leczenie sfinansuje towarzystwo ubezpieczeniowe i tych, które nie podlegają ochronie.

JAKIE SĄ WARUNKI ZAWARCIA ONKOPOLISY?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta przez każdą pełnoletnią osobę do określonego wieku, który jest wyznaczony przez Towarzystwo. Na rzecz dziecka umowę taką może zawrzeć rodzic.

Niestety, osoby, u których został zdiagnozowany rak, nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem.

W czasie przystąpienia do ubezpieczenia towarzystwo zadaje pytania o stan zdrowia osoby zainteresowanej ubezpieczeniem na raka. Udzielenie odpowiedzi jest warunkiem uzyskania ochrony ze strony firmy. Jeżeli wszystko jest w porządku, umowa może zostać zawarta bez problemów. Jeżeli istnieją jakieś kłopoty zdrowotne, to zależnie od ich powagi, towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje o zawarciu ubezpieczenia.

Pamiętaj, że w każdym towarzystwie jest karencja – zazwyczaj przez 180 dni od zawarcia polisy. Karencja to okres trwania polisy, w który towarzystwo nie wypłaci ubezpieczenia jeśli coś się stanie.

ASSISTANCE ONKOLOGICZNY

Dodatkową opcją jakiej nie otrzymasz z NFZ jest Assistance. Jest to bardzo pomocny pakiet dla chorego. W zależności od zakresu w OWU w ofertach Towarzystw Ubezpieczeniowych, w jego skład może wchodzić m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca zamieszkania;
 • organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków;
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji;
 • organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostawy;
 • organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej lub pielęgniarskiej po hospitalizacji;
 • organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej;
 • organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa;
 • organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia posiłków;
 • organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi ubezpieczonego/osobami niesamodzielnymi;
 • organizacja i pokrycie kosztów przejazdu dzieci ubezpieczonego/osób niesamodzielnych do osoby uprawnionej do opieki;
 • zwrot kosztów peruk lub protez (w przypadku amputacji).

Opcja assistance medycznego jest opcją dodatkową i nie występuje we wszystkich ubezpieczeniach onkologicznych.

JAKIE NOWOTWORY OBEJMUJE POLISA?

Obecne polisy na raka obejmują wiele rodzajów nowotworów, ale niestety nie wszystkie. Dlatego zwróć szczególną uwagę na listę wykluczeń. Tego punktu w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia nie możesz przegapić! Wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub wariantu ochrony. Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia np. w przypadku zatajenia choroby i ważnych informacji o ryzyku podczas zawierania umowy.

Zwróć szczególną uwagę na zapisy jakiego konkretnie nowotworu dotyczy wyłączenie i w jakiej fazie.

BĄDŹ ŚWIADOMY TEGO, CO KUPUJESZ!

W przypadku ubezpieczeń łatwo zaopatrzyć się w zbyt ograniczoną ochronę ubezpieczeniową lub płacić krocie za dodatkowy produkt, z którego się nie skorzysta. Jeszcze łatwiej o rozczarowanie, gdy nagle okaże się, że Twój przypadek znajduje się na liście wyłączeń i nie dostaniesz ani grosza z ubezpieczenia.

Jak temu zapobiec? Definicje w OWU są bardzo ważne, dlatego po wybraniu zakresu swojego ubezpieczenia, powinieneś się z nimi zapoznać. W razie wątpliwości możesz skontaktować się ze swoim doradcą.

OD CZEGO UZALEŻNIONA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI W UBEZPIECZENIU NA RAKA?

Kwota, którą zapłacisz za polisę, zależy przede wszystkim od czynników uwzględnianych przez wybrane towarzystwo mogących zwiększyć szansę zachorowania na nowotwór. Do najważniejszych z nich należy:

 • wiek;
 • rodzaj wykonywanej pracy;
 • aktualny stan zdrowia.

Wielkość składki jest adekwatna do zakresu ochrony. Im więcej zapłacisz, tym większą masz umowną sumę ubezpieczenia, szerszy serwis medyczny i assistance.

Uwaga: sprawdź koniecznie czy proponowana opłata nie będzie się zmieniać wraz z Twoim wiekiem. Niektórzy ubezpieczyciele uzależniają ją od osiągniętego progu wiekowego i mogą automatycznie podnieść składkę podczas trwania umowy.