Posiadasz ubezpieczenie swojej nieruchomości?

A czy przy zawieraniu ubezpieczenia zadano Ci poniższe pytania?

Czy nieruchomość jest wynajmowana? Kto zarządza nieruchomością – firma czy osoba fizyczna? Wynajem jest na okres krótko czy długoterminowy? Jakie jest przeznaczenie lokalu – jest to lokal usługowy czy mieszkalny? Czy nieruchomość ma wszystkie odbiory?

A czy Ty potrafisz odpowiedzieć czy Twoja polisa na mieszkanie gwarantuje Ci zabezpieczenie w sytuacji dewastacji nieruchomości przez lokatora?
Czy aktualizowałeś sumy ubezpieczenia zgodnie z rzeczywistą wartością nieruchomości oraz brałeś pod uwagę sytuację rynkową oraz inflację?

Jeśli nie, to prawdopodobnie Twoja polisa na nic się nie przyda. Ważnym jest, aby ubezpieczając swoją nieruchomość uwzględnić wszystkie fakty dotyczące lokalu, a także dobrać odpowiednie sumy ubezpieczenia, zgodne z rzeczywistą wartością.

Tania polisa nie oznacza wcale, że jest najlepsza, ponieważ w razie szkody może okazać się tylko papierkiem, który nie zadziała lub wypłata będzie na tyle niska, że nie pokryje wszystkich kosztów.

Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości powinno zabezpieczać Twoją nieruchomość przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, kradzieżą oraz dewastacją. Dodatkowym elementem, który znacznie ułatwi Ci życie jest pomoc assistance, który umożliwi Ci wezwanie specjalistów takich jak hydraulik, ślusarz, elektryk itp. oraz pokryje ich usługę.

Warto również pamiętać, że nieszczęśliwe wypadki mogą wynikać z Naszej winy, a szkoda zostanie wyrządzona osobom trzecim. W takiej sytuacji przydaje się rozszerzenie polisy na nieruchomość, jaka jest OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim, przez nas, ale również przez osoby nam bliskie mieszkające z nami, jak np. dzieci. OC w życiu prywatnym chroni nas również w momencie wyrządzenia szkody sąsiadom, nawet w momencie, kiedy mieszkanie jest wynajmowane i szkoda jest z winy lokatora.

O czym dobrze pamiętać wynajmując mieszkanie?

Wynajmując mieszkanie, zadbajmy o to, aby Nasz lokator nabył OC lokatora. Jest to ubezpieczenie bardzo podobne do OC w życiu prywatnym tylko rozszerzone o najem nieruchomości. W razie szkody, wyrządzonej przez najemcę sąsiadom, po wypłacie odszkodowania z Naszej polisy, Towarzystwo może zwrócić się z regresem do najemcy, a dzięki OC najemcy koszty zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Całościowe zabezpieczenie nieruchomości tj. posiadanie przez właściciela ubezpieczenia nieruchomości wraz z rozszerzeniem o OC w życiu prywatnym, a przez najemcę OC najemcy, pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie finansowe obu stron, przed szkodami wyrządzonymi ze swojej winy, ale również w związku z nastąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń.