Pomimo panującej pandemii pierwszy dzień szkoły już za nami. Wraz z rozpoczęciem nauki pojawiły się nowe obawy opiekunów co do odpowiedzialności Towarzystw w sytuacji zachorowania dziecka na koronawirusa. W poniższym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka.

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE?

Ubezpieczenie NNW szkolne, to nic innego jak ubezpieczenie, którego zadaniem jest ochrona życia oraz zdrowia dziecka na terenie placówki jak i poza nią.
NNW szkolne oferowane jest z myślą o dzieciach w każdym wieku.

NNW SZKOLNE JEST UBEZPIECZENIEM DOBROWOLNYM

Wobec tego jako opiekun sam decydujesz, czy chcesz zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka. Pamiętaj – całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.

JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ Z TYTUŁU POSIADANIA UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNEGO?

Ubezpieczenie NNW nie musi chronić jedynie w razie nieszczęśliwego wypadku. Zakres może obejmować inne kryzysowe sytuacje, np. świadczenia szpitalne czy zwrot kosztów rehabilitacji.
W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego zakres ochrony i odpowiedzialności jest różny. Zapraszamy do naszych placówek, gdzie dowiesz się szczegółowo o oferowanych zakresach ubezpieczenia.

Możesz sam wybrać odpowiednią dla Ciebie sumę ubezpieczenia- im wyższa suma, tym wyższe przysługuje świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Atrakcyjne oferty cenowe mogą oznaczać jednocześnie niskie sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie – niskie kwoty wypłacanych świadczeń.

KIEDY OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie NNW szkolne aktywne jest przez cały rok, przez cały dzień i całą noc- nawet podczas ferii szkolnych i wakacji.

CZY KUPIĆ UBEZPIECZENIE SAMEMU CZY W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ DZIECKA?

To, gdzie ubezpieczysz swoje dziecko zależy wyłącznie od Ciebie. W przypadku kiedy zdecydujesz się ubezpieczyć dziecko indywidualnie, nie musisz składać pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia w szkole. Pamiętaj jednak, żeby sprawdzić sumy ubezpieczenia- bardzo często szkolne propozycje ubezpieczenia mają okrojony zakres odpowiedzialności.

CZY TAKIE UBEZPIECZENIE CHRONI PRZED ZACHOROWANIAMI NA KORONAWIRUSA?

Odpowiedzialność w przypadku zachorowania na koronawirusa jest uzależniona od Towarzystwa. W niektórych z nich świadczenie wypłacane jest w przypadku pobytu w szpitalu z powodu zachorowania na koronawirusa. Najczęściej jednak spotykamy się z sytuacją, gdzie koronawirus nie jest w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.