Gwarancja ubezpieczenia to produkt, który zastępuje kaucje pieniężne wymagane do zabezpieczeń kontraktów. Zamiast blokować swoje środki na zabezpieczenie kontraktu, można użyć gwarancji ubezpieczeniowej.

Zazwyczaj usłyszymy o tym produkcie przy zamówieniach publicznych, gdy startujemy w przetargach lub gdy zawieramy kontrakt z dużą korporacją.

JAKIE SĄ RODZAJE GWARANCJI?

  • gwarancja wadialna – zamiast wpłacania wadium do przetargu,
  • gwarancja należytego wykonania – zabezpiecza cały kontrakt i jego terminową i prawidłową realizację,
  • gwarancja rękojmi – po wykonanie o protokole odbioru także jest wymagane zabezpieczenie na ewentualne wady gwarancyjne – często nawet do 5 lat,
  • gwarancja zwrotu zaliczki – na zabezpieczenie wypłaconej zaliczki na wykonanie usługi,
  • gwarancja kaucyjna – często wymagana przy wynajmie długoterminowym np. z galeriami handlowymi lub centrami biznesowymi.

CZY GWARANCJA TO UBEZPIECZENIE?

Gwarancja nie jest ubezpieczeniem. Jest to rodzaj poręczenia, które w przypadku niespełnienia/ złamania warunków umowy jest wypłacane kontrahentowi.

Gdy to nastąpi- gwarancja zmienia się w pożyczkę i Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca się do klienta o zwrot wypłaconych środków. Jeśli to nie następuje dochodzi do działań windykacyjnych, zabezpieczeń wskazanych w umowie gwarancji.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA GWARANCJI?

 • Nasze pieniądze zostają na koncie i nie są zablokowane na cały okres trwania kontraktu, a także i na okres gwarancyjny,
 • Posiadanie limitu gwarancyjnego zwiększa wiarygodność przy kontraktach z dużymi firmami,
 • Otrzymujemy pełne wynagrodzenie z naszej faktury, a nie pomniejszone (często o 10%).

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ, ABY UBIEGAĆ SIĘ O GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ?

 • Trzeba prowadzić działalność minimum 2 lata i wykazać, że posiadamy środki finansowe lub materialne (środki trwałe) w takiej kwocie o jaką się ubiegamy (czyli prościej mówiąc, należy udokumentować zyski lub majątek firmy na podstawie Bilansów lub PIT),
 • Nie można zalegać z płatnościami i trzeba być rzetelnym przedsiębiorcą (Towarzystwa Ubezpieczeniowe korzystają z Wywiadowni Gospodarczych),
 • Należy posiadać referencje na wykonanie podobnych prac z podobnymi kwotami.

Jeśli firma posiada duże środki finansowe lub majątkowe to może ubiegać się o Limit Gwarancyjny (maksymalne kwoty jakie Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest w stanie zabezpieczyć).

Przy kolejnych potrzebach gwarancyjnych jest dużo prościej, bo nie trzeba za każdym razem przedstawiać dokumentów finansowych.

JAK DŁUGO TRWA PROCES UBIEGANIA SIĘ O GWARANCJĘ?

Ciężko jednoznacznie powiedzieć, to zależy od zasad danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni.

W całym procesie biorą udział trzy strony: 2 strony umowy (beneficjent i kontrahent) oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Po zaakceptowaniu ostatecznej treści gwarancji przez wszystkie strony następuje finalizacja i opłaty.

CZY W KAŻDYM TOWARZYSTWIE DOSTANĘ TAKIE SAME WARUNKI?

Nie ma takich samych warunków, choć schemat i zasady są podobne w każdym Towarzystwie.

Warunki mogą się od siebie różnić:

 • progami wejścia np. lata prowadzenia działalności czy PKD firmy,
 • limitami gwarancyjnymi,
 • kosztami.

Ponieważ Gwarancje Ubezpieczeniowe to produkt złożony i wpływ na jego wariant ma wiele czynników, warto mieć sprawdzonego i doświadczonego doradcę, który przez cały proces przeprowadzi szybko i sprawnie.