Firma

Ubezpieczenie firmy powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy- dużego, średniego czy małego, bez znaczenia czy prowadzi dużą fabrykę, posiada swoje biuro, czy też je wynajmuje. Nawet osoby prowadzące swoją działalność w domu i pracujące zdalnie znajdą dla siebie odpowiednie ubezpieczenie. Takie ubezpieczenie zadba o spokojny sen każdego przedsiębiorcy.

W pierwszym kroku należy oszacować na jakie ryzyka jesteś narażony. Poniżej przedstawiamy listę ryzyk, od których ubezpieczysz u nas swoją firmę.

MAJĄTEK FIRMY

Czyli nieruchomość firmy oraz jej wyposażenie. Jest to podstawowy wariant ubezpieczenia. Ubezpieczenie chroni mienie, będące własnością lub będące w posiadaniu lub pieczy przedsiębiorcy.

W skład mienia firmy mogą wchodzić takie przedmioty, jak budynki, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie pracownicze i osób trzecich, surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, środki obrotowe, wartości pieniężne.
Maszyny i urządzenia można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży i dewastacji. Ubezpieczenie to dedykowane jest posiadaczom wartościowych maszyn i urządzeń, które stanowią integralną część firmy.
Sprzęt elektroniczny to nic innego jak wszelkie komputery, telefony oraz inne (tablety, monitory itd.) umożliwiające funkcjonowanie firmy. Sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży i dewastacji.

Czytaj więcej

OC DZIAŁALNOŚCI

Czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. W zakresie ubezpieczenia mieszczą się zarówno szkody osobowe jak i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności.

CZYSTE STRATY FINANSOWE

W przypadku sektorów usługowych, gdzie najczęściej trudno o szkody materialne, mówimy o szkodach w formie finansowej. Przykładem takiej szkody może być konieczność poniesienia dodatkowych kosztów poniesionych

z racji wadliwych decyzji (administracyjnych, architektonicznych lub straty spowodowane przerwą w działalności (np. przerwy w dostawie mediów).
Czytaj więcej

CYBER

Cyberpolisa to zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed stratą, jaką może przynieść atak hakerski na dane elektroniczne klientów. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie, błędy i nieuczciwość pracowników.

OC CZŁONKÓW ZARZĄDU (D&O)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (D&O) to rekompensata strat finansowych, wynikających z niestosownego wykonania obowiązków (poprzez podjęcie błędnej decyzji), jak i odstąpienia do wykonania czynności

przez członków władz spółki (brak podjęcia decyzji). Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanej stronie, czyli spółce lub osobie trzeciej.
Czytaj więcej

FLOTY SAMOCHODOWE

Ubezpieczenie floty odpowiednie jest dla firm, które są właścicielami większej liczby samochodów (m.in. dla przewoźników i spedytorów). Każde Towarzystwo stawia różne wymogi dotyczące ubezpieczonej liczby pojazdów.

Ubezpieczenie floty to wygoda i oszczędność- nie musimy zapamiętywać, kiedy dane ubezpieczenie wygasa. Dodatkowo im więcej samochodów ubezpieczamy w ramach floty, tym składka za ubezpieczenie może być atrakcyjniejsza.
Czytaj więcej

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest rodzajem ochrony finansowej w przypadku niezdolności do wykonywania pracy (okresowej lub trwałej), wynikającej z choroby lub na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie od utraty dochodu skierowane jest głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, osób wykonujących wolne zawody (adwokatów, księgowych, lekarzy itd.) i członków zarządu.
Czytaj więcej

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancja ubezpieczeniowa jest rodzajem zabezpieczenia kontraktu, dzięki któremu nie trzeba angażować własnych środków pieniężnych, gdy są one wymagane jako zabezpieczenie.

Najczęściej spotkać ją można jako zabezpieczenie do przetargów, w umowach z korporacjami, galeriami handlowymi i firmami, które wynajmują przestrzenie biurowe.

Rodzaje gwarancji:
– gwarancja zapłaty wadium;
– gwarancja należytego wykonania kontraktu;
– gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek;
– gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek (łączona);
– gwarancja zwrotu zaliczki;
– gwarancja czynszowa.

Czytaj więcej

Napisz do nas

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.
Jak pracujemy?

Ubezpieczenie firmy nie jest gotowym produktem, za każdym razem należy przygotować go pod określoną branżę i preferencje klienta. W związku z tym każde ubezpieczenie firmy wygląda inaczej. Poniżej znajdziesz opis, jak wygląda proces naszej pracy nad ubezpieczeniem firmowym.

1. Zebranie informacji

Zaczynamy od zebrania wszystkich wymaganych informacji od klienta, bez których przygotowanie oferty nie będzie możliwe, po to, aby dopasować ubezpieczenie do potrzeb.

2. Tworzenie produktu

Po otrzymaniu danych, nasz zespół konstruuje szkielet produktu i kieruje indywidualne zapytania do ubezpieczycieli (zawierające wymogi stawiane przez korporacje), które następnie wysyłamy do sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

3. Proces negocjacji

W tym momencie rozpoczyna się proces negocjacji najlepszych warunków ochrony oraz składek za wybrane ryzyka ubezpieczeniowe oraz cen produktów.

4. Finalizacja

Kiedy nasi specjaliści oraz klient uznają, że warunki są idealnie dopasowane względem potrzeb, następuje akceptacja oferty i przedstawienie planu wdrożenia w danej firmie.

Poradnik

Lubimy dzielić się wiedzą i edukować, dzięki czemu chcemy zwiększyć świadomość naszych klientów. Tutaj znajdziesz wiele przydatnych informacji z zakresu ubezpieczeń. Zapraszamy do lektury.

Menu